eucert.jpg

NAZIV AKTIVNOSTI 

Tehnološka oprema vinske kleti in oprema novega degustacijskega prostora iz naslova podukrepa 4.2. Podpora za naložbe v predelavo, trženje oz. razvoj za leto 2017 za kmetije 

 

POVZETEK  

Kmetija je na javnem razpisu kandidirala za nakup lesenih sodov različnih dimenzij in določene opreme v degustacijskem prostoru. S pomočjo novih hrastovih sodov in daljšim staranjem vina bomo lahko dosegali višjo kvaliteto vina. Z nakupom določene opreme za degustacijski prostor smo zaokrožili investicijo v nov degustacijski prostor, ki bo omogočal izvedbo degustacij za večje skupine in posamezne individualne goste. 

 

Naložba je bila nujna, zaradi dokončanja degustacijskega prostora, posodobitve kmetijske proizvodnje in prilagajanja trgu. Kmetija Jakončič iz Vipolž v Goriških Brdih si je z vrhunskimi vini blagovne znamke MORO v zadnjem desetletju ustvarila pomembno mesto na avstrijskem Koroškem, na katerem smo aktivno prisotni s svojimi pridelki že od leta 2004. Prodaja vina je vsako leto bolj rasla. Vsakoletno smo beležili tudi rast obiskovalcev iz Avstrije na sedežu kmetije. Temu smo se odzvali gradnjo nove kleti, ureditvijo večjega degustacijskega prostora, s povečanjem letne proizvodnje vina in dvigom kvalitete vin. 

GLAVNE DEJAVNOSTI 

V vinski kleti smo namestili nove hrastove sode različnih dimenzij. V degustacijskem prostoru smo namestili prodajne police, prodajni in servisni pult ter opremili kuhinjo, ki predstavlja servisni del degustacijskega prostora. 

 

CILJI 

 • Povečanje kapacitet za trženje vina; 

 • posodobitev in povečanje obsega predelave kmetijskih proizvodov; 

 • ohranitev delovnih mest in zmanjšanje obsega fizičnega dela; 

 • podaljšati staranja vina; 

 • dvig kvalitete vina; 

 • inovacije in blaženje podnebnih sprememb zaradi zmanjševanja emisij TGP. 

 

PRIČAKOVANI REZULTATI 

 • posodobitev tehnološke opreme kleti in dvig kvalitete vin; 

 • povečan obisk kmetije s strani avstrijskih in domačih gostov;  

 • izboljšanje ekonomske uspešnosti zaradi doseganja višje kvalitete in količine vin; 

 • povečanje izvoza; 

 • zmanjševane emisije TGP 

 

Spletna stran Evropske komisije, namenjene EKSRP ( http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm) 

Spletna stran Programa razvoja podeželja 2014 – 2020 (www.program-podezelja.si/).